Privacy en Cookies

Privacyverklaring Hero Nederland B.V.

Als u onze website bezoekt of bij ons producten of diensten bestelt, dan verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook met zorg verwerkt en beveiligd en wij houden ons hierbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt (hierna: AVG). In deze verklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 april 2023. We hebben onze privacyverklaring aangepast:

·        Om alle verwerkingen van alle merken van Hero Nederland B.V. samen te voegen in één Privacyverklaring.  

Deze Privacyverklaring geeft belangrijke informatie over:

1.     Wie is verwerkingsverantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

2.     Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe komen wij aan de persoonsgegevens?

3.     Welke persoonsgegevens verwerken wij en wat is het doel en de juridische grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens?

4.     Hoe is de verwerking van persoonsgegevens beveiligd?

5.     Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

6.     Hoe lang verwerken wij uw persoonsgegevens?

7.     Plaatsen wij cookies?

8.     Wat zijn uw rechten?

1.     Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens?
Hero Nederland B.V. (hierna: Hero) is verwerkingsverantwoordelijke en verwerkt uw persoonsgegevens. Hero is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20000142. Het adres van Hero is Teteringsedijk 279 4817 ME Breda. Ons telefoonnummer is: +31 (0)76 579 8000. Ons e-mailadres is: privacy@hero.nl. 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verschillende merken van Hero, namelijk Hero Nutrasense, Hero Instituut, Hero Fruit en Organix. Sommige informatie in de Privacyverklaring is van toepassing op een specifiek merk. Dan zullen wij dit ook als zodanig benoemen.  

2.     Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe komen wij aan de persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten en websitebezoekers. In veel gevallen zal een websitebezoeker ook een klant zijn. Een klant is voor ons iemand die een account bij ons heeft.

Persoonsgegevens van klanten zijn van de klant zelf afkomstig. Deze zijn dan bijvoorbeeld opgegeven bij het aanmaken van een account of bij het bestellen van een product. Het kan ook zijn dat wij de persoonsgegevens hebben gekregen omdat u contact heeft gehad met onze klantenservice.

3.     Welke persoonsgegevens verwerken wij en wat is het doel en de juridische grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens?

Persoonsgegevens verkregen bij aanmaken account
Als u een account aanmaakt, vult u bepaalde persoonsgegevens in. Het gaat dan om de volgende gegevens: 

a.     NAWTE;

b.     Inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).

Optioneel kunt u ook de volgende gegevens invullen:

(specifiek Hero Nutrasense, Organix en Hero Instituut)

c.      Bank- en rekeningnummer;

(specifiek Hero Nutrasense, Hero Instituut en Organix)

d.     Uitgerekende datum;

e.     Naam kind;

f.       Geboortedatum kind;

g.     Geslacht kind.

In het account kunt u de volgende zaken inzien:
welke bestellingen u gedaan heeft;

 • welke facturen wij aan u uitgereikt hebben en betaald zijn;
 • financiële overzichten, zoals welke bestedingen door u gedaan zijn;
 • welke persoonsgegevens zijn opgenomen in uw registratie;
 • op welke nieuwsbrieven u geabonneerd bent.

Persoonsgegevens verkregen bij een bestelling

Als u via onze website een bestelling plaatst dan dient u voor een goede afhandeling van de door u gewenste bestelling bepaalde gegevens in te vullen, namelijk:

a.     NAWTE-gegevens;

b.     Bank- en rekeningnummer;

c.      Gegevens voor (afhandeling van) de bestelling.

Het doel en de juridische grondslag is in dit geval dat wij de persoonsgegevens van u verwerken in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. Dat is de overeenkomst waarbij u producten besteld heeft en wij die producten aan u leveren. 

Als u een account gebruikt bij het plaatsen van een bestelling, halen we de gegevens uit uw account om het bestelproces voor u makkelijker te maken. Deze persoonsgegevens heeft u dan zelf bij ons achtergelaten bij het maken en gebruiken van uw account. Het doel van het account is om alles in een oogopslag voor u bij elkaar te hebben, en om het gebruik van onze website te vergemakkelijken. De juridische grondslag om de persoonsgegevens te verwerken is uw toestemming. Bij het aanmaken van het account heeft u toestemming gegeven om de persoonsgegevens te mogen verwerken.

Het kan ook zijn dat uw gegevens door iemand anders zijn opgegeven. Dit kan zijn omdat de klant een bestelling naar u wenst te versturen, als cadeau bijvoorbeeld. 

Persoonsgegevens verkregen bij aanmelden voor Nieuwsbrieven
Als u zich abonneert op een nieuwsbrief van één van onze merken en wij daarom persoonsgegevens vragen, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om u onze nieuwsbrief per e-mail te kunnen sturen.

Bij aanmelding op de nieuwsbrief van Hero Nutrasense vragen wij ook soms om bijzondere persoonsgegevens, namelijk of u zwanger bent, wanneer u uitgerekend bent, of u kinderen jonger dan twee jaar heeft en wat de geboortedatum van uw jongste kind is. Deze bijzondere persoonsgegevens vragen wij omdat wij u een nieuwsbrief willen sturen waarbij de inhoud aansluit bij de levensfase waarin u zich als (aanstaande) ouder bevindt. Voor de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens vragen wij altijd specifiek uw toestemming.

De grondslag die hier van toepassing is, is de grondslag toestemming. U kunt deze altijd intrekken door uzelf van de nieuwsbrief af te melden. In elke nieuwsbrief en bevestigingsmail zit een link om u af te melden. Zodra u zich afmeldt trekt u ook gelijk uw toestemming in voor de verwerking van de verstrekte (bijzondere) persoonsgegevens.

Persoonsgegevens verkregen voor marketing doeleinden en reclame
Als u wil dat Hero uw persoonsgegevens (e-mailadres en naam) gebruikt om haar producten en/of diensten te promoten, kunt u dit aangeven door middel van de relevante aanvinkvakjes die u op het inschrijvingsformulier vindt van de nieuwsbrief, of door de vraag/vragen bevestigend te beantwoorden die onze vertegenwoordigers van Consumentenservice stellen.

De grondslag die hier van toepassing is, is de grondslag toestemming. Als u deze berichten niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich vervolgens te allen tijde uitschrijven van het ontvangen van marketinggerelateerde berichten door de instructies te volgen die in elk van deze berichten gegeven wordt of door onze Consumentenservice te bellen. Wij wijzen erop dat u, zelfs als u zich uitschrijft van het ontvangen van marketinggerelateerde berichten, nog altijd administratieve mededelingen van ons zult ontvangen, zoals bevestigingen van bestellingen of andere transacties, kennisgevingen over uw accountactiviteiten (bv. accountbevestigingen, wijzigingen van uw wachtwoord, enz.) en andere belangrijke niet-marketinggerelateerde aankondigingen.

Persoonsgegevens verkregen naar aanleiding van contact met onze klantenservice
U kunt met ons altijd contact opnemen, bijvoorbeeld over wanneer een product beschikbaar is, wat de status is van uw bestelling, voor klachten maar ook voor complimenten. Wij leggen bij dat contact uw gegevens vast. Het betreft dan alleen basale gegevens als NAWTE. Daarnaast kunnen we ook vastleggen wat we voor u gedaan hebben en wat er besproken of afgesproken is. Op deze manier kunnen onze collega’s als u weer contact opneemt zien wat er vorige keer besproken of afgesproken is. Als u belt met de klantenservice kan het gesprek ook worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. De juridische grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens bij telefonisch contact is in dit geval gerechtvaardigd belang. Belangrijk om te weten is dat uw grondrechten hierbij in ogenschouw worden genomen en niet worden geschonden.

Persoonsgegevens verkregen via contactformulier
Indien u een vraag, verzoek of klacht hebt, kunt u het contactformulier op de website gebruiken en daarbij ook uw naam, e-mailadres en telefoonnummer achterlaten. In dat geval nemen kunnen wij contact met u opnemen voor het beantwoorden van uw vraag en/of afhandelen van uw klacht. De juridische grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is in dit geval toestemming. Belangrijk om te weten is dat uw grondrechten hierbij in ogenschouw worden genomen en niet worden geschonden.

Persoonsgegevens verkregen via Whatsapp en Facebook Messenger
U kunt ons ook via Whatsapp en Facebook Messenger bereiken. U kunt via deze kanalen allerhande vragen stellen en verzoeken doen. Hierbij kunnen ook persoonsgegevens gecommuniceerd worden. Stel via deze kanalen vooral algemene vragen en verstrek - indien nodig - via andere kanalen persoonlijke gegevens. Wilt u met ons informatie delen die van persoonlijke aard is dan kunt u dat beter telefonisch, per e-mail, of via het contactformulier doen.
De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is het kunnen uitvoeren van uw verzoek of het afhandelen van uw vraag of commentaar.

4. Hoe is de verwerking van persoonsgegevens beveiligd?
Wij beveiligen de verwerking van uw persoonsgegevens tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging. Zo maken bij gebruik van VPN-verbindingen, encryptie op o.a. onze lokale schijven, firewalls, worden onze accounts beveiligd met wachtwoorden en MFA en wordt onze IT-omgeving gecontroleerd op ongebruikelijke activiteit.  

5. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens? 

 • Medewerkers Hero

  Enkel medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden, hebben toegang tot (een deel van) het systeem waarin uw persoonsgegevens zijn opgeslagen. Autorisatie voor toegang tot het systeem gebeurt aan de hand van rollen. Het verlenen van deze autorisaties verloopt via een zorgvuldige interne procedure.

  Samenwerking met derden
  Wij kunnen derden inschakelen om namens ons werkzaamheden uit te voeren waarbij ook uw persoonsgegevens verwerkt worden. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van Hero en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten. Het gaat dan bijvoorbeeld om onze hosting provider en leveranciers van online systemen. Met deze online systemen kunnen wij bijvoorbeeld de nieuwsbrief versturen, uw vragen of commentaar opvolgen en afhandelen.

  Behalve in situaties waarin u uw toestemming gegeven hebt, geven wij geen machtiging voor of verkopen wij uw persoonsgegevens niet aan externe bedrijven voor hun eigen marketingdoeleinden.

  Wij proberen persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de E.U./E.E.R. te verwerken. Soms is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verstrekken aan organisaties die buiten de E.U./E.E.R. gevestigd zijn om onze diensten uit te voeren. Wij doen dit alleen als wij er zeker van zijn dat er een passend beschermingsniveau aanwezig is. Dit verzekeren wij u door ons en onze derden te houden aan de verplichtingen die Hoofdstuk 5 uit de AVG stelt aan internationale doorgiftes of we baseren ons op uw toestemming.

  Logistieke partners
  Als u een bestelling plaatst dan worden de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de bestelling bij u te laten bezorgen gedeeld met de bezorgdiensten. Onze gecontracteerde logistieke dienstverlener(s) krijgen van ons uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer om de bestelling naar de door u opgegeven locatie te (laten) bezorgen. Deze logistieke dienstverleners kunnen ook weer andere dienstverleners betrekken bij het verzorgen van het logistieke verzendproces. Al deze bezorgdiensten en logistieke dienstverleners zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens gebonden aan de AVG.

  6. Hoe lang verwerken wij uw persoonsgegevens?
  We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De duur van het bewaren van persoonsgegevens hangt af van de doeleinden waarvoor we deze verzamelen en gebruiken, voor de duur van uw klantrelatie met ons en/of zoals vereist om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

  Wanneer u bijvoorbeeld online een aankoop bij ons doet bewaren we de persoonsgegevens met betrekking tot uw aankoop, zodat we kunnen uitvoeren wat u van ons vraagt. Daarna bewaren we de persoonsgegevens voor een periode die ons in staat stelt om klachten, vragen of problemen met betrekking tot de aankoop te behandelen of te beantwoorden.

  Wij bewaren uw gegevens die gelinkt zijn aan uw account zolang u een account heeft. Verwijdert u dat account, dan verwijderen wij ook uw gegevens. Dat geldt niet voor gegevens die wij ingevolge de wet dienen te bewaren. Denk bijvoorbeeld aan de bestellingen die wij zeven jaar bewaren vanwege de fiscale en boekhoudplicht.

  7. Plaatsen wij cookies?
  Via onze website worden cookies op uw apparaten geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd. Gelieve onze Cookie policy | Hero Baby - Het belangrijkste ingrediënt ben jij! (herobabyvoeding.nl) te bekijken om te weten hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren, voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken

  8. Wat zijn uw rechten?
  Binnen Hero is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, deze Functionaris ziet er op toe dat de privacyregelgeving en – bescherming worden nageleefd binnen de organisatie. Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via privacy@hero.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

  U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten:

  · Het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.

  · Het recht om uw gegevens mee te nemen en/of over te dragen.

  · Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

  Op uw verzoek wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand gereageerd.   

  Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

COOKIEVERKLARING

Identiteit
Deze cookieverklaring wordt gebruikt door dewereldvanherobaby.nl is een onderdeel van Hero Nederland B.V. te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20000142, op de website en webshop: https://www.[naam].nl/

Ons adres:
Teteringsedijk 279
4817 ME BREDA

Ons telefoonnummer:
+31 (0)76 579 8000

Ons e-mailadres:
privacy@hero.nl

Algemeen
Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw apparaat waarmee u onze website gebruikt wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. In deze cookieverklaring lichten wij toe wat dit voor u betekent.

Toestemming
Voor functionele cookies (zie verder) en voor cookies van Google Analytics (zie verder) vragen wij geen toestemming. Voor alle andere cookies vragen wij u toestemming om deze te plaatsen alvorens wij deze plaatsen.

Functionele cookies
Onze website plaatst sessiecookies. Deze sessiecookies worden standaard gebruikt door de programmeertaal waarmee onze website is geprogrammeerd. Deze sessiecookies zorgen vooral voor een makkelijk en ongestoord gebruik van de website. De sessiecookies worden automatisch van uw apparaat verwijderd als u de browser sluit. Als de website functionaliteit bevat om in te loggen kan de website aan de hand van een (sessie)cookie detecteren of u ingelogd bent.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaats van het Amerikaans bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.  Wij hebben Google een bewerkersovereenkomst gesloten en daarbij Google verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook hebben wij het in Google Analytics zodanig ingesteld dat de laatste 2 octetten (cijfergroepen) van IP-adressen geanonimiseerd zijn. Het anonimiseren gebeurt voordat de IP-adressen worden opgeslagen.

Social media buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, met name Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Deze buttons plaatsen cookies.

Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring en andere (algemene) voorwaarden van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen. Zie de links hieronder:


Tracking cookies
Met uw toestemming onze adverteerders “tracking cookies” op uw apparaat. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Retargeting cookies
Met uw toestemming gebruiken wij zogenaamde retargeting cookies van Google Adsense en Facebook waarmee wij op de sites van derden advertenties kunnen tonen die gerelateerd zijn aan uw eerdere bezoeken aan onze website.

Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering
Voor vragen over ons cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Meestal kunt u cookies wissen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is t vinden in de instructies en/of met behulp van de helpfunctie van uw browser.

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze cookieverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.